Wie schnell jeht doch et Johr

(T.+M.: F.M.Willizil)

 

Wie schnell jeht doch et Johr su eröm

wie schnell sin all die herrliche Dage dohin

selvs met enem sture Kopp hälts do de Zick nit op

un schon jeht övver’m Tannebaum dä Chressstän op

mer setze bei Weihnaaksjans un Speck, freuen uns all wie jeck

denn et Chresskind hät för jeder e Jeschenk versteck

 

Jrad noch – do hammer doch de Bäum noch beim Blöhe jesin

nit lang her, do steckte mer em Frühjahrsputz meddendren

doch dat es längs passé – un zack - do hammer he

Weihnachtsmaat met Zinnsoldat un vum Jlöhwing eine em Tee

 

Wie schnell jeht doch et Johr su eröm …

 

Jrad noch – do loge mer doch em Schwemmbad un am Strand

nit lang her, do wore mer vun dr Sommersonn verbrannt

doch dat es längs passé – un zack - do hammer he

Räuchermänncher un joldene Stääncher

Hosianna en dr Hüh

 

Wie schnell jeht doch et Johr su eröm …