Se kumme un hole mich aff, ha-ha

(M.+T.: Jerry Samuels, Spez.T.: F.M.Willizil)

 

Sag, weisste noch, wie do jejange bes - un leets mich einfach he em Ress

obwohl do woss, ich jonn kapott? - wat?!

Un doch häs do dich jrad vum Acker jemaht - un ich setz he un drieh am Rad

mi Lääve es jetz nur noch Schrott! - eja!

Se kumme un holle mich aff, haha - se kumme un holle mich aff, hoho, hihi, haha

en dat wundervolle Heim - do es mr doch jän, do es et su schön

die nette Junge met knallwiesse KIddele an, die kumme un holle mich aff, hahaaa!

 

Do daachs, dat wör ene Wetz un häs jelaach - un dobei han ich dir doch jesaht

ich jläuv, ich han en Bomb em Kopp – ha!

Ich weiss, do häs jelaach, do häs jelaach - ich han et jehoot, de janze Naach

un jetz ben ich völlich endbeklopp – un?!

 Se kumme un holle mich aff, haha - se kumme un holle mich aff, hoho, hihi, haha

en dat wundervolle Heim - met bunte Blömcher un jröne Bäum

mer setz un dräump, nä es dat schön, eja - un se kumme un holle mich aff, hahaa!

 

Ich han de Zupp för dich jekoch - un jeputz, dat wor dir nit jenooch

zom Dank doför mahts do dich us’m Stöbb - booh!

Waad aff, se krijjen dich irjendwann - se krijje dich un se stoppen dich dann

en en Tierversuchsanstalt wie en räudije Möpp - dä!

 Se kumme un holle mich aff, haha - se kumme un holle mich aff, hoho, hihi, haha

en dat wundervolle Heim - do es mr doch jän, do es et su schön

die nette Junge met knallwiesse KIddele an, die kumme un holle mich aff, hahaaa!

En däm wunderbare Heim - met bunte Blömcher un jröne Bäum

mer setz un dräump, hach es dat schön, eja - un se kumme un holle mich aff, hahaa!

En dat wunderschöne Huus - do es mr doch jän, mer luurt erus

bloss jet finster ohne Finster

die nette Junge met knallwiesse KIddele an

die kumme un holle mich aff, hahaaa!

 

Un dann spelle mr widder Domino un Nachlaufen un Blindekoh

da – dä Karl-Heinz es ömjefalle – mäht nix …