Mer kumme klor

(M.: F.M.Willizil / T.: Detlef Prehl)

Verlag: Gerig

 

Wann et Sparschwein höösch dr Bach erav jeht

dä Kuckucksklääver jeden Daach o'm Dörpel steiht

en dr Altstadt et Huhwasser widder düff

dä Papp sing Plute em Latäänche all versüff

de Tant me'm Plümo lans de Ringe erav marscheet

ehre letzte Cent 'nem ahle Bettler rövverdeut

wammer och langsam en dr Muul kein Zäng mih finge

ne Kölsche kann och ohne die noch singe:

 

Mer kumme klor – mer kumme klor

klääv och dr Dress am Schoh – eines, dat bliev wohr:

mer han doch uns, un mer ston immer fass zesamme

un övverhaup: et hät noch immer joot jejange

mer kumme klor – mer kumme klor

un weed et ähnz, dann hilf bestemp dr Kölsche Boor

dä trick dä Karren dann schon widder us'm Dreck

hä es jenau wie mir ne ahle kölsche Jeck

 

Ne Kölsche, dä steiht immer widder op

en schläächte Zigge simmer suwiesu joot drop

su lang dä Dom bei uns noch övver alles waach

weed däm Wahnsinn en't Jeseech jelaach 

schnapp dir de decke Trumm, bes einfach widder jeck

mer trecke rövver en de Weetschaff op dr Eck

do singe mir och noch met jriese Hoor

dat selve Leed, wie all die janze Johr:

 

Mer kumme klor …